logo

Xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 89 55 65
G.7 724 262 333
G.6 2599 3127 2581 0256 1707 7169 0024 5510 5496
G.5 7830 8590 0824
G.4 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209
G.3 72839 51792 85833 74034 52224 34788
G.2 35178 84007 71404
G.1 59076 90381 32969
G.ĐB 038430 334862 381443
Quảng cáo
Đầu Lô tô Quảng Bình
0 -
1 16, 12
2 24, 27, 22, 28
3 30, 39, 30
4 -
5 56
6 -
7 78, 76
8 89, 81, 88, 86
9 99, 92
Đầu Lô tô Bình Định
0 07, 07
1 -
2 21
3 33, 34
4 45, 40, 48
5 55, 56, 54
6 62, 69, 68, 62
7 -
8 86, 81
9 90
Đầu Lô tô Quảng Trị
0 05, 09, 04
1 10, 15
2 24, 24, 24, 24
3 33, 30
4 43
5 52
6 65, 69
7 -
8 88
9 96, 90
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 73 37 40
G.7 774 930 810
G.6 3064 1423 4893 0142 4173 7705 8385 7031 4996
G.5 0261 0754 2827
G.4 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312
G.3 69380 93914 45328 04042 36985 25258
G.2 13261 35467 91547
G.1 05912 07454 33300
G.ĐB 853776 401352 446168
Quảng cáo
Loto miền Trung 14/09/2023
Đầu Lô tô Quảng Bình
0 02
1 16, 14, 12
2 23
3 -
4 43
5 56, 58
6 64, 61, 62, 61
7 73, 74, 76
8 89, 80
9 93
Đầu Lô tô Bình Định
0 05, 04, 05
1 -
2 28
3 37, 30, 32
4 42, 41, 42
5 54, 54, 52
6 67
7 73
8 89
9 92, 97
Đầu Lô tô Quảng Trị
0 00
1 10, 19, 10, 13, 12
2 27
3 31
4 40, 46, 47
5 53, 50, 58
6 68
7 -
8 85, 85
9 96
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 53 51 16
G.7 337 885 572
G.6 0187 2550 6381 0299 0880 8548 4409 6733 8933
G.5 3673 3708 4380
G.4 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566
G.3 86135 73577 30384 00319 06241 85274
G.2 05692 60015 90086
G.1 61094 83849 35072
G.ĐB 197311 939656 690031
Loto miền Trung 07/09/2023
Đầu Lô tô Quảng Bình
0 08
1 13, 11
2 26
3 37, 35
4 46
5 53, 50, 51, 51, 50
6 -
7 73, 77
8 87, 81
9 92, 94
Đầu Lô tô Bình Định
0 08
1 19, 15
2 25
3 39
4 48, 41, 49
5 51, 56
6 69
7 73, 78
8 85, 80, 84, 84
9 99
Đầu Lô tô Quảng Trị
0 09
1 16
2 24, 28
3 33, 33, 31
4 49, 41
5 -
6 66
7 72, 74, 72
8 80, 87, 80, 80, 86
9 -
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 67 23 95
G.7 396 570 557
G.6 9485 6623 0025 7746 3306 0348 2415 8067 9685
G.5 5158 5075 9124
G.4 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863
G.3 22361 66168 21450 05560 11244 06380
G.2 72792 62506 06851
G.1 18706 29452 18655
G.ĐB 928024 558635 227529
Loto miền Trung 31/08/2023
Đầu Lô tô Quảng Bình
0 04, 01, 06
1 -
2 23, 25, 24
3 37, 38
4 40
5 58
6 67, 61, 68
7 -
8 85
9 96, 98, 91, 92
Đầu Lô tô Bình Định
0 06, 02, 06
1 12
2 23
3 35
4 46, 48, 49
5 52, 50, 52
6 60, 60
7 70, 75
8 84
9 92
Đầu Lô tô Quảng Trị
0 02, 03
1 15
2 24, 29
3 -
4 44, 44
5 57, 58, 51, 51, 55
6 67, 63
7 -
8 85, 80, 80
9 95
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 67 71 91
G.7 108 445 127
G.6 3660 9619 0095 1993 4286 8382 8363 1276 5155
G.5 7383 0596 4950
G.4 18781 26288 50039 80432 29833 74175 87091 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694
G.3 07768 57119 64076 84056 05487 50983
G.2 84685 04652 23289
G.1 62359 64965 75397
G.ĐB 782808 866553 412987
Loto miền Trung 24/08/2023
Đầu Lô tô Quảng Bình
0 08, 08
1 19, 19
2 -
3 39, 32, 33
4 -
5 59
6 67, 60, 68
7 75
8 83, 81, 88, 85
9 95, 91
Đầu Lô tô Bình Định
0 00
1 11
2 24
3 -
4 45, 42
5 58, 56, 52, 53
6 65
7 71, 76
8 86, 82, 87
9 93, 96, 91
Đầu Lô tô Quảng Trị
0 01
1 -
2 27
3 -
4 -
5 55, 50, 54
6 63
7 76, 72, 75, 73, 75
8 87, 83, 89, 87
9 91, 94, 97
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 35 09 99
G.7 689 274 974
G.6 9815 1624 5794 9696 2562 5586 7232 0493 6985
G.5 7508 9496 2365
G.4 24088 93436 83267 25056 11098 53609 07911 13023 22896 62528 37302 10392 07037 33479 79095 08429 67664 64481 30870 38771 44957
G.3 94134 33953 45901 27390 86947 49743
G.2 88330 73018 03109
G.1 51745 34702 30167
G.ĐB 591586 205223 395087
Loto miền Trung 17/08/2023
Đầu Lô tô Quảng Bình
0 08, 09
1 15, 11
2 24
3 35, 36, 34, 30
4 45
5 56, 53
6 67
7 -
8 89, 88, 86
9 94, 98
Đầu Lô tô Bình Định
0 09, 02, 01, 02
1 18
2 23, 28, 23
3 37
4 -
5 -
6 62
7 74, 79
8 86
9 96, 96, 96, 92, 90
Đầu Lô tô Quảng Trị
0 09
1 -
2 29
3 32
4 47, 43
5 57
6 65, 64, 67
7 74, 70, 71
8 85, 81, 87
9 99, 93, 95
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 36 21 62
G.7 031 179 125
G.6 5872 8693 7725 4479 4526 4013 4015 6537 0866
G.5 0347 8408 5272
G.4 53383 67900 66642 02142 75345 05586 38472 08296 45501 98243 49707 75417 09409 92673 28742 29513 88646 71687 34326 03527 54311
G.3 47145 68670 28006 72502 87288 33027
G.2 31079 80869 31210
G.1 04868 54262 23984
G.ĐB 424150 891159 478402
Loto miền Trung 10/08/2023
Đầu Lô tô Quảng Bình
0 00
1 -
2 25
3 36, 31
4 47, 42, 42, 45, 45
5 50
6 68
7 72, 72, 70, 79
8 83, 86
9 93
Đầu Lô tô Bình Định
0 08, 01, 07, 09, 06, 02
1 13, 17
2 21, 26
3 -
4 43
5 59
6 69, 62
7 79, 79, 73
8 -
9 96
Đầu Lô tô Quảng Trị
0 02
1 15, 13, 11, 10
2 25, 26, 27, 27
3 37
4 42, 46
5 -
6 62, 66
7 72
8 87, 88, 84
9 -

Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế

Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk

Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng

Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông

Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum

Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
petonicpets disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất