logo

Xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 – SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 17 23
G.7 071 885 854
G.6 0514 7887 0958 6330 4656 2535 9443 1502 9014
G.5 3637 0112 8193
G.4 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
G.3 67172 69186 82292 49500 72334 88872
G.2 53801 24545 46664
G.1 53829 12445 83311
G.ĐB 453954 930854 767613
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 23/03/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0 01
1 15 ,14
2 20 ,24 ,29
3 37 ,30
4 49
5 58 ,53 ,53 ,54
6 66
7 71 ,72
8 87 ,86
9
Đầu Lô tô An Giang
0 00
1 17 ,12 ,19 ,11
2
3 30 ,35
4 45 ,45
5 56 ,54 ,54
6 61 ,61
7
8 85 ,87 ,80
9 92
Đầu Lô tô Bình Thuận
0 02 ,02
1 14 ,11 ,13
2 23 ,27 ,27
3 30 ,34
4 43
5 54
6 64
7 73 ,74 ,72
8 88
9 93
Quảng cáo
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 66 02
G.7 376 024 744
G.6 0502 5845 3506 8878 9787 9910 8145 2478 4810
G.5 6800 6583 5740
G.4 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753
G.3 08958 13633 49181 34975 69471 71379
G.2 32091 83540 05486
G.1 13364 75681 48979
G.ĐB 447004 370863 628599
Lô tô miền Nam 16/03/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0 02 ,06 ,00 ,09 ,01 ,04
1
2 26 ,26
3 33
4 45 ,45
5 58
6 63 ,63 ,64
7 76
8
9 95 ,91
Đầu Lô tô An Giang
0 04 ,02 ,08
1 10
2 24
3
4 48 ,40
5 50 ,53
6 66 ,68 ,63
7 78 ,75
8 87 ,83 ,81 ,81
9
Đầu Lô tô Bình Thuận
0 02
1 10 ,11
2 21
3
4 44 ,45 ,40 ,49 ,41
5 56 ,52 ,53
6
7 78 ,71 ,79 ,79
8 86
9 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 71 01 85
G.7 892 819 187
G.6 8232 8151 9174 5423 7682 1480 1437 9112 3504
G.5 3439 6449 1280
G.4 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901
G.3 50943 44399 13578 40863 66343 18968
G.2 14881 70380 77208
G.1 07469 60510 60412
G.ĐB 874478 287078 644493
Lô tô miền Nam 09/03/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0
1 12
2 23 ,25
3 32 ,39
4 43
5 51
6 60 ,69
7 71 ,74 ,71 ,78
8 81
9 92 ,93 ,99 ,99
Đầu Lô tô An Giang
0 01 ,03
1 19 ,10
2 23 ,24 ,28
3 35
4 49
5
6 63
7 77 ,78 ,78
8 82 ,80 ,84 ,87 ,80
9
Đầu Lô tô Bình Thuận
0 04 ,01 ,08
1 12 ,18 ,18 ,12
2
3 37
4 46 ,43
5 54
6 67 ,68
7
8 85 ,87 ,80 ,88
9 93
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 77 65
G.7 642 244 968
G.6 4957 5791 3889 8599 1778 0193 2992 2337 0652
G.5 6263 9156 9290
G.4 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836
G.3 88248 38870 71569 73894 29266 72461
G.2 22304 34236 92137
G.1 21978 70489 72450
G.ĐB 581027 266066 443538
Lô tô miền Nam 02/03/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0 05 ,04
1 13 ,10
2 27
3
4 42 ,48 ,48
5 57 ,59 ,52
6 63
7 70 ,71 ,70 ,78
8 89
9 91
Đầu Lô tô An Giang
0
1
2
3 36
4 44 ,40 ,40
5 56 ,57 ,51
6 69 ,66
7 77 ,78 ,78
8 89
9 99 ,93 ,90 ,95 ,94
Đầu Lô tô Bình Thuận
0 05
1 13
2 25
3 37 ,38 ,36 ,37 ,38
4
5 52 ,50
6 65 ,68 ,65 ,66 ,61
7 70
8
9 92 ,90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 96 90 68
G.7 887 481 288
G.6 2983 3469 1669 9562 5305 4064 2467 3070 5029
G.5 3371 7343 6238
G.4 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421
G.3 55031 83223 86101 23755 26419 78235
G.2 72263 55107 07444
G.1 61623 93947 70748
G.ĐB 798545 486354 760133
Lô tô miền Nam 23/02/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0
1 15
2 23 ,23
3 31
4 48 ,40 ,45
5
6 69 ,69 ,66 ,63
7 71
8 87 ,83 ,84 ,89
9 96 ,94
Đầu Lô tô An Giang
0 05 ,01 ,07
1 19
2
3
4 43 ,48 ,48 ,47
5 56 ,55 ,54
6 62 ,64 ,67
7 71
8 81 ,88
9 90
Đầu Lô tô Bình Thuận
0
1 19
2 29 ,20 ,21
3 38 ,35 ,35 ,33
4 40 ,44 ,48
5
6 68 ,67 ,61
7 70
8 88 ,89 ,83
9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 32 32 70
G.7 406 499 383
G.6 0921 6861 0011 5321 1336 6857 0768 8243 1571
G.5 1241 7846 1227
G.4 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137
G.3 85865 29531 15812 69557 36814 84330
G.2 68730 59494 93495
G.1 50821 79562 44287
G.ĐB 212756 414366 441284
Lô tô miền Nam 16/02/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0 06 ,08
1 11
2 21 ,20 ,25 ,21
3 32 ,39 ,31 ,30
4 41
5 50 ,50 ,56
6 61 ,65
7
8
9 98
Đầu Lô tô An Giang
0
1 14 ,12
2 21
3 32 ,36 ,39
4 46
5 57 ,56 ,57
6 60 ,62 ,62 ,66
7
8 82 ,89
9 99 ,94
Đầu Lô tô Bình Thuận
0 00
1 14
2 27
3 39 ,37 ,30
4 43 ,48
5 59
6 68
7 70 ,71 ,73
8 83 ,81 ,87 ,84
9 95
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 42 58 56
G.7 321 433 005
G.6 1449 5634 3279 3778 2452 3079 7263 1774 5289
G.5 0884 5985 9958
G.4 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460
G.3 37709 18278 24538 56776 84367 82004
G.2 60244 44134 56865
G.1 20407 19359 88720
G.ĐB 230813 256983 540896
Lô tô miền Nam 09/02/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0 06 ,09 ,07
1 13
2 21 ,26 ,20
3 34
4 42 ,49 ,44
5 53 ,56
6 69
7 79 ,79 ,78
8 84
9
Đầu Lô tô An Giang
0 05 ,08 ,05
1
2
3 33 ,38 ,34
4 43
5 58 ,52 ,53 ,59
6
7 78 ,79 ,78 ,76
8 85 ,83
9 94
Đầu Lô tô Bình Thuận
0 05 ,04
1 18
2 21 ,26 ,28 ,20
3
4
5 56 ,58 ,52
6 63 ,65 ,60 ,67 ,65
7 74
8 89
9 96

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
petonicpets disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr