logo

Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 41 95 87
G.7 801 444 353
G.6 9948 9918 7355 5698 8378 9505 4668 0810 2536
G.5 7523 2385 2520
G.4 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153
G.3 17663 56411 70234 71277 09474 61585
G.2 91324 04751 95690
G.1 34188 99090 54345
G.ĐB 587503 991040 924731
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 26/09/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 01 ,01 ,03
1 18 ,17 ,11
2 23 ,21 ,24
3
4 41 ,48 ,48 ,40
5 55
6 60 ,63
7
8 88
9 97
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 05
1
2
3 32 ,34
4 44 ,40
5 59 ,51
6
7 78 ,78 ,77
8 85 ,81
9 95 ,98 ,90 ,93 ,91 ,90
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 00
1 10
2 20 ,26
3 36 ,31
4 45
5 53 ,53
6 68 ,61
7 74
8 87 ,85 ,80 ,85
9 93 ,90
Quảng cáo
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 28 22 81
G.7 448 095 326
G.6 0463 8767 7795 3446 1395 5410 1485 7389 6655
G.5 4379 2355 3611
G.4 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537
G.3 63076 58587 67947 34149 37849 31623
G.2 45514 76547 90675
G.1 86622 98999 73702
G.ĐB 533694 159659 152594
Lô tô miền Nam 19/09/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 07
1 14
2 28 ,22
3
4 48
5
6 63 ,67
7 79 ,75 ,76
8 83 ,82 ,87
9 95 ,93 ,96 ,90 ,94
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0
1 10 ,19
2 22 ,23
3
4 46 ,47 ,49 ,47
5 55 ,59
6 66 ,69
7 72 ,77
8
9 95 ,95 ,93 ,99
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 02
1 11 ,11
2 26 ,23
3 33 ,39 ,37
4 46 ,49
5 55
6
7 75
8 81 ,85 ,89 ,87
9 95 ,94
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 49 36 77
G.7 963 010 822
G.6 4939 3570 0450 0612 6142 1828 1905 8876 1926
G.5 5809 6275 1819
G.4 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636
G.3 98049 78920 08005 74473 81639 50061
G.2 96757 74461 85534
G.1 78243 26632 34416
G.ĐB 979704 427281 928032
Lô tô miền Nam 12/09/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 09 ,03 ,04
1
2 23 ,20
3 39 ,33
4 49 ,49 ,43
5 50 ,57
6 63 ,65 ,62
7 70 ,75 ,73
8
9
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 05
1 10 ,12
2 28 ,28 ,26
3 36 ,31 ,34 ,32
4 42
5 51 ,52
6 61
7 75 ,78 ,73
8 81
9
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 05 ,09
1 19 ,10 ,16
2 22 ,26
3 36 ,39 ,34 ,32
4
5
6 61
7 77 ,76 ,70 ,77
8
9 92 ,94
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 22 81 52
G.7 248 689 738
G.6 1442 9171 1445 3482 0318 3166 7384 3855 5427
G.5 4568 9930 1441
G.4 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902
G.3 68332 34987 71575 01975 46140 56060
G.2 17716 46758 06195
G.1 81937 78667 12599
G.ĐB 015238 503609 743578
Lô tô miền Nam 05/09/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 04
1 16
2 22 ,22
3 35 ,31 ,32 ,37 ,38
4 48 ,42 ,45
5 55
6 68
7 71
8 88 ,87
9 94
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 09
1 18 ,11 ,10 ,13
2
3 30 ,39
4 44
5 59 ,58
6 66 ,67
7 73 ,75 ,75
8 81 ,89 ,82
9
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 02
1 12
2 27
3 38
4 41 ,46 ,40
5 52 ,55
6 69 ,60
7 78
8 84 ,83 ,80
9 94 ,95 ,99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 42 22 71
G.7 256 427 928
G.6 1177 9094 1910 5903 0735 8210 8487 4631 4929
G.5 8832 7848 4626
G.4 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219
G.3 16351 85012 66600 58448 71757 71162
G.2 74958 11450 37064
G.1 57799 73178 26514
G.ĐB 813372 441763 834067
Lô tô miền Nam 29/08/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0
1 10 ,12 ,12
2 27
3 32
4 42 ,41 ,41
5 56 ,53 ,51 ,51 ,58
6
7 77 ,72
8 81
9 94 ,99
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 03 ,00
1 10 ,16
2 22 ,27 ,25
3 35
4 48 ,48
5 53 ,50
6 61 ,63
7 78
8 84 ,88
9 93
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 01 ,06
1 17 ,11 ,19 ,14
2 28 ,29 ,26
3 31
4
5 57
6 62 ,64 ,67
7 71
8 87 ,82
9 94
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 56 60 52
G.7 668 708 070
G.6 6866 7516 6531 8452 1932 6929 5341 8477 0815
G.5 7849 9325 3277
G.4 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600
G.3 70394 81491 68977 21425 57587 66193
G.2 83037 08517 80383
G.1 17505 59908 40579
G.ĐB 814567 491990 510799
Lô tô miền Nam 22/08/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 05
1 16
2 25
3 31 ,37
4 49 ,47
5 56 ,50
6 68 ,66 ,66 ,66 ,67
7 76
8
9 91 ,94 ,91
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 08 ,00 ,02 ,06 ,08
1 17
2 29 ,25 ,25
3 32 ,35
4 46
5 52 ,58
6 60 ,66
7 77
8
9 90
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 05 ,00
1 15
2 26
3 38 ,32
4 41
5 52
6
7 70 ,77 ,77 ,72 ,79
8 80 ,87 ,83
9 93 ,99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 73 28 10
G.7 935 461 165
G.6 0342 8770 9748 0134 2085 9267 1642 3300 3557
G.5 3422 4610 4709
G.4 00427 79560 70391 41045 09764 32366 09361 14160 20345 23674 73797 66107 60575 38560 07093 92016 45119 12134 31157 15896 69872
G.3 63245 71058 70413 28746 39800 27021
G.2 78166 51709 65029
G.1 16312 90008 63882
G.ĐB 247444 462922 057817
Lô tô miền Nam 15/08/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0
1 12
2 22 ,27
3 35
4 42 ,48 ,45 ,45 ,44
5 58
6 60 ,64 ,66 ,61 ,66
7 73 ,70
8
9 91
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 07 ,09 ,08
1 10 ,13
2 28 ,22
3 34
4 45 ,46
5
6 61 ,67 ,60 ,60
7 74 ,75
8 85
9 97
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 00 ,09 ,00
1 10 ,16 ,19 ,17
2 21 ,29
3 34
4 42
5 57 ,57
6 65
7 72
8 82
9 93 ,96

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
petonicpets disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất